• НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: - педагогически науки - психологически науки - икономически науки

    подробно
4
години
13
броя
235
научни статии

НОВИНИ

CROSSREF И DOI

От 2020 г. всички статии на “Балканско научно обозрение” са цитирани в Crossref с възлагане на DOI. DOI (Digital Object Identifier) ​​е идентификаторът на цифров ...

DOAJ

От 21 септември 2021 г. «Балканско научно обозрение» е индексирано в DOAJ. Directory of Open Access Journals е водеща международна база от списания с отворен достъп. DOAJ ...

Етическите правила

Редакцията на списанието потвърждава своята съпричастност към ”Етическите правила, отнасящи се до публикациите в списанията и техните рецензии”…